Ruim de helft van alle 65-plussers is bezorgd om te vallen. Omdat ze bang zijn om te vallen, vermijden zij activiteiten zoals wandelen boodschappen doen of op bezoek gaan bij familie en vrienden. Hierdoor vermindert vaak het levensplezier en vergroot de kans op sociale isolatie.

De cursus Zicht op Evenwicht helpt ouderen om valangst te verminderen. De cursus is bedoeld voor ouderen die dagelijkse activiteiten niet meer uitvoeren omdat ze bang zijn om te vallen. Zij bewegen minder, waardoor hun spierkracht en balans afnemen en het risico op een val juist toeneemt. Het doorbreken van deze negatieve spiraal vormt een belangrijk onderdeel van de cursus Door cursisten vertrouwen te geven in hun eigen mogelijkheden gaan zij meer bewegen, waardoor ze een betere spierkracht en balans ontwikkelen. Het risico op vallen neemt dan af.

Resultaat: Aan het eind van de cursus voelen de deelnemers meer controle over vallen en valangst en zijn zij beter in staat realistische doelen te stellen over het ondernemen van activiteiten. Daarnaast hebben ze informatie en praktische tips ontvangen over het voorkomen van vallen in hun woning. Tijdens de groepscursus is er ruimte voor delen van ervaringen en leren ouderen een aantal oefeningen die hen helpen met het vergroten van hun spierkracht en balans. Tijdens de individuele cursus gaan cursusbegeleider en oudere aan de slag met het wegnemen van praktische belemmeringen om alledaagse taken uit te kunnen voeren.

folder Zicht op Evenwicht

Bij aanmelding van tien deelnemers zal er in onze praktijk een groepscursus gestart worden. Meerdere aanvullende verzekeringen geven een vergoeding voor (een deel van) de cursuskosten, kijk uw polis hierop na.