Iedere Nederlander is voor dezelfde basiszorg verzekerd. Het basispakket vergoed slechts in bepaalde gevallen de fysiotherapie. Dit is bij een aantal chronische aandoeningen vanaf de 20e behandeling. Deze eerste twintig behandelingen kunnen worden betaald vanuit de aanvullende verzekering, indien deze aanvullende verzekering afdoende is. Bij kinderen tot 18 jaar wordt de fysiotherapie de eerste 18 behandelingen uit het basispakket vergoed. Bij een chronische indicatie kunnen dus de eerste twintig behandelingen uit het aanvullende pakket worden betaald. De aanvullende verzekering is niet verplicht. En hoeveel behandelingen u dan vergoed krijgt hangt van uw aanvullende verzekering af. Dit kunt u nalezen in uw polis. Heeft u echter geen aanvullende verzekering afgesloten en toch fysiotherapie nodig, dan zult u zelf deze behandelingen moeten betalen. Onze praktijk heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor het declareren van de behandelingen.

Voor informatie over de verzekeringsmaatschappijen wat betreft fysiotherapie kunt u terecht op: www.defysiotherapeut.com

en op de de zorgwijzer