Sinds 1 januari 2012 hebben onderstaande fysiotherapie praktijken een samenwerkingsconvenant getekend met de volgende doelstellingen:

 • Partijen stellen zich tot doel een totaalpakket fysiotherapie aan te bieden, met als doel het faciliteren van goed gecoördineerde zorg door fysiotherapeuten aan specifieke doelgroepen, waarbij patiënten onderling kunnen worden doorverwezen indien er sprake is van verbijzondering. Zie hieronder de lijst met verbijzonderingen per praktijk locatie.

De partijen hebben de volgende doelstellingen:

 1. Het aangaan van samenwerking met andere disciplines/organisaties binnen de zorg of met partijen die vanuit maatschappelijk oogpunt kunnen bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van zorg.
 2. De fysiotherapie wordt bewust op 4 locaties aangeboden om spreiding in de wijken Ridderkerk centrum/west en Bolnes te waarborgen.

Daarnaast zijn de uitgangspunten voor de samenwerking:

 1. het bevorderen van kwaliteit, onder meer door het aangaan van collegiaal overleg binnen het IOF, het volgen van cursussen.
 2. het waarborgen van continuïteit binnen de praktijken door het maken van afspraken bij afwezigheid.
  Fysiotherapiepraktijk Westenberg: Manuele therapie, Rugscholing, Perifeer vaatlijden (Chronisch Zorgnet), COPD, Ontspannen bewegen (lessen in groepsverband), Medische fitness, Mimetherapie (nervus facialis problematiek). Daarnaast ook veel ervaring met patiënten met neurologische aandoeningen (NAH) zoals CVA, MS.
  Fysiotherapie N. van den Berg.
  Fysiotherapie Waalboer: Oedeemtherapie, Bekkenfysiotherapie, Psychosomatische fysiotherapie.
  Fysiotherapie F.J.M. Kuikman: Sportrevalidatie.

Verder is onze praktijk lid van de coöperatie FysioDordt, een samenwerkingsverband van praktijken in de regio Dordrecht. Hieronder vallen ook verschillende doelgroep netwerken, waaronder het Covid-19 netwerk en het GLI netwerk waar wij deel van uitmaken.

Praktijk voor Podotherapie Arjan Buys
Olmenlaan 6
2982 CP Ridderkerk
Telefoon: 0180 428493

Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Nederlandse Vereniging Manuele Therapie

ChronischZorgnet

1e lijns CVA netwerk Rotterdam

1e lijns longnetwerk Rotterdam, LEF010