Sinds 12 maart 2020 is de naam van het ClaudiatioNet veranderd in het Chronisch ZorgNet. Dit omdat veel patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen) ook lijden aan COPD en/of hartproblemen.

Patiënten (al dan niet geholpen door een verwijzende huisarts/POH of vaatchirurg/verpleegkundig specialist/doktersassistente) kunnen via de Zorgzoeker op de website een bij Chronisch ZorgNet aangesloten fysiotherapeut in de directe omgeving vinden. Zodra deze fysiotherapeut op de website van Chronisch ZorgNet vermeld staat, weet de patiënt dat hij de juiste behandeling krijgt. Elke fysiotherapeut heeft zijn eigen profiel wat zichtbaar is op de Zorgzoeker.

Claudicatio intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, is een veel voorkomende vaataandoening, veroorzaakt door slagaderverkalking. Volgens de laatste schattingen heeft 1 op de 5 volwassenen ouder dan 50 jaar last van deze ouderdomsziekte. De term etalagebenen slaat op het feit dat mensen met claudicatio intermittens vaak stil moeten staan, vanwege pijn bij het lopen. Voor een etalage in een winkelstraat kan het stilstaan goed gecamoufleerd worden.

Door een vernauwing in de bloedvaten treden klachten als een stekende krampende pijn, vermoeidheid of een zwaar gevoel in de benen op. Daardoor zijn dagelijkse activiteiten thuis, op het werk en in het sociale leven soms lastig te volbrengen. Maar het is belangrijk dat u toch blijft bewegen. Dit lijkt tegenstrijdig, maar uit onderzoek blijkt dat door het volgen van een looptrainingsprogramma goede resultaten te bereiken zijn. Belastende vaatoperaties of ingrepen (dotterbehandeling) kunnen op deze manier worden voorkomen.

http://www.chronischzorgnet.nl

Stoppen met roken info

patienteninformatie etalagebenen