Mimetherapie is voor patiënten met een perifere aangezichtsverlamming (facialisparese).  Een aangezichtsverlamming beïnvloedt de mimiek. Door onze mimiek, beweging van het gezicht, zijn wij in staat om gevoelens, zoals blijdschap, verdriet, boosheid, verbazing, uit te drukken. Maar ook hebben wij onze mimische spieren nodig om te kunnen eten, drinken en praten.

Mimetherapie ontstond in het begin van de jaren zeventig toen Jan Bronk (overleden in 1985), mimedocent en acteur zijn uitzonderlijke talenten op het gebied van de expressie ten dienste stelde aan patiënten. Op basis van mime ontwikkelde hij een origineel revalidatieprogramma ten behoeven van patiënten met een gestoorde mimische expressie. In de loop der jaren is mimetherapie door inzet van de fysiotherapie een ‘evidence based’ revalidatieprogramma geworden. Mimetherapie wordt in diverse plaatsen in Nederland en België aangeboden door hiervoor opgeleide paramedici, fysiotherapeuten en logopedisten.

Met de mimetherapie kan gestart worden zodra er weer enige beweging aan de aangedane gezichtshelft zichtbaar wordt.

De oefeningen hebben tot doel de symmetrie in het gezicht in rust en bij beweging zo goed mogelijk te herstellen en zo goed mogelijk met uw aangezichtsverlamming om te leren gaan.