Heeft u een klacht?

Probeer eerst samen met de fysiotherapeut de klacht op te lossen. Komt dit niet tot een bevredigende oplossing dan kunt u uw klacht insturen naar de Klachtencommissie Fysiotherapie.
Voor meer informatie zie de informatiebrochure fysiotherapiepraktijk Westenberg.

Centraal Bureau Fysiotherapie
T.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort