Maatregelen Coronavirus

Update december 2020: Het coronavirus heeft grote impact op de hele samenleving en ook op ons als fysiotherapiepraktijk. We volgen het nieuws op de voet en houden ons aan de richtlijnen die onze beroepsvereniging ons geeft. Vanuit onze beroepsvereniging zijn er vanaf mei goede richtlijnen over het herinrichten van de praktijk en de nodige hygiëne- en voorzorgsmaatregelen. Zie de informatie over handreiniging en het handenwasprotocol. Zo nodig houden we de telefonische consulten en videoconsulten als alternatief voor fysieke fysiotherapeutisch zorg. We geven fysieke zorg als uw klachten daartoe aanleiding geven en zullen de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Bij de intake zijn de volgende vragen voor u belangrijk:
  • Heeft u één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden C)?
  • Heeft u de afgelopen 24 uur Covid-19 symptomen gehad?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
Het is belangrijk dat u bovenstaande bij uzelf en uw huisgenoten in de gaten houdt en ons ervan op de hoogte stelt als uw situatie hieromtrent verandert. In dat geval mag u niet naar de praktijk komen! Als u de praktijk binnenkomt staat er een desinfectiezuil voor u klaar. Iedereen dient als eerste zijn handen daar te desinfecteren. Kom, indien mogelijk, alleen naar de praktijk, zonder begeleider. Het dragen van een mondkapje in de praktijk is ook voor de patiënten vanaf december 2020 verplicht. In de oefenzaal/fitnessruimte hebben we ook de nodige hygiënemaatregelen genomen en kunnen we de anderhalve meter afstand goed waarborgen. Als u zich wilt omkleden voor de oefeningen in de fitnessruimte is dat het beste om dat zoveel mogelijk thuis al te doen. In de kleedruimte mag slechts één persoon tegelijk aanwezig zijn. In de behandelkamer geldt als protocol dat alleen de behandelaar en de patiënt (zonder begeleiding) naar binnen mag. De patiënt dient zijn eigen handdoek mee te nemen voor op de behandeltafel. Hoeslakens mogen we op dit moment niet meer gebruiken. Na elke behandeling worden de voorwerpen waarmee lichaamscontact is geweest gedesinfecteerd. Vooralsnog zullen wij als therapeut bij elke patiënt een mondkapje dragen in de behandelkamer en in de oefenzaal. Het toilet wordt door onszelf gebruikt en is alleen voor patiënten toegankelijk als het echt noodzakelijk is en niet uitgesteld kan worden tot thuis. In ieder geval is het zo dat u niet naar de praktijk moet komen als u enige vorm van ziekteverschijnselen heeft als neusverkoudheid, loopneus, hoesten, niesen, kuchen, hoofdpijn, koorts/verhoging, kortademigheid, branderige ogen, moeheid, diarree en algeheel ziek voelen. Wij hopen dat u ons blijft benaderen met vragen of klachten met betrekking tot houding en beweging, dan doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Zie ook de algemene richtlijnen van het RIVM op dit moment:

Thuisblijven of bellen naar de huisarts?

Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius? Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild. Worden je klachten erger?
  • Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk?
Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.  

Nivel Zorgregistratie

Privacyverklaring Nivel Zorgregistratie

Onze fysiotherapiepraktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geidentificeerd kunnen worden. Patienten kunnen bij onze zorgverleners meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

Nivel jaarcijfers

Sinds de invoering van de regeling Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) in 2006 nam het aandeel patiënten dat gebruik maakte van DTF jaarlijks toe. De sterkste stijging was te zien in de beginjaren (2006-2008) en vanaf 2013 ( in 2017 ruim 56%). De huisarts is nog altijd de meest voorkomende verwijzer, ondanks het stijgende aandeel verwijzingen door de medisch specialist. In 2017 werd 62% van de patiënten die via een verwijzer bij de fysiotherapeut kwamen verwezen door de huisarts; de overige 38% bezocht de fysiotherapeut via een verwijzing van de medisch specialist. De orthopeed wordt het vaakst genoemd als verwijzer voor reguliere fysiotherapie.

6% van de patiënten bij de fysiotherapeut wordt in 2017 behandeld voor spier-, pees, en fascie aandoeningen aan de cervico-thoracale wervelkolom.  15% van de patiënten wordt in 2017 behandeld voor een aandoening die voorkomt op de ‘chronische lijst’. De periode vanaf het ontstaan van de klacht tot aan het eerste bezoek bij de fysiotherapeut is vrijwel gelijk gebleven in de periode 2013-2017. Het aandeel patiënten dat met een ‘nieuwe’ klacht komt blijft gelijk t.o.v. 2016. De fysiotherapeut verwacht bij ruim 67% van de patiënten dat de klacht volledig zal herstellen.

Het grootste deel van de top-10 gezondheidsproblemen betreffen spier-, pees, en fascie aandoeningen aan de wervelkolom, de schouder/bovenarm en de knie/onderbeen/voet.

Het grootste deel van de patiënten bezoekt de fysiotherapeut binnen een maand na het ontstaan van de klacht (41%). Ongeveer 26% van de patiënten ziet de fysiotherapeut pas voor het eerst wanneer de klacht al meer dan een half jaar bestaat. In de afgelopen jaren is niet veel verandering te zien in de duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling. Een klacht wordt als recidief gezien als deze optreedt na een klachtenvrije periode van tenminste vier weken en ten hoogste twee jaar. In 2017 had 31% van de klachten een recidiverend karakter.  Sinds 2013 lijkt het aantal recidieven redelijk stabiel en schommelt tussen de 28,2 en 34,2 procent. Het percentage patiënten waarbij geen herstel wordt verwacht ligt in 2017 op 5%, en is ten opzichte van 2015 niet veranderd.

Net als in voorgaande jaren, werd in 2017 bij ongeveer 86% van de patiënten de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was. Ongeveer 6% van de patiënten beëindigde de behandeling op eigen initiatief.  In 2017 geeft de fysiotherapeut in bijna 91% van de gevallen aan dat de behandeldoelen volledig bereikt zijn. Dit is een daling van 3% ten opzichte van 2016, maar nog steeds meer dan in 2015 en daarvoor.

Bron: NIVEL, Jaarcijfers 2017 fysiotherapie.

Bij het declareren van een zitting wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende behandelvormen, zoals een reguliere behandeling in de praktijk, een behandeling bij de patiënt thuis of een groepsbehandeling. Dit zijn de zogenoemde prestaties, welke zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Veranderingen blijven er met name in het administratieve vlak en in de contracten die wij met de meeste zorgverzekeraars hebben afgesloten. De patiënten merken daar niet zoveel van. Wel kan het zijn dat een organisatie, waaronder de zorgverzekeraar, fysiotherapeut, en/of een organisatie die namens hen informatie inwint, u vriendelijk vraagt of u mee wilt doen met een enquête. Deze enquêtes zijn met name gericht op klant vriendelijkheid.

Osteoporose

Onderzoek naar botontkalking in Ridderkerk. Vraagt u zich wel eens af of u botontkalking heeft en hoe u dit kunt voorkomen?

Botontkalking begint al vanaf 35 jaar en steeds meer mensen krijgen op latere leeftijd osteoporose. Dit is een aandoening waarbij de botten brozer worden en steeds makkelijker breken. Jaarlijks breken ruim 15.000 Nederlanders hierdoor een heup.

Extra risicofactoren voor botontkalking zijn: roken, langdurig stress, alcoholconsumptie, overgang, weinig lichaamsbeweging, weinig in de zon, laag lichaamsgewicht, maag-/darmproblemen, chronische ziekten, medicijngebruik, leeftijd (40+) of osteoporose in de familie. Tijdig onderzoek kan veel duidelijkheid geven. Het consult bestaat uit drie delen: risicoanalyse met vragenlijst, ultrasound hielbotscan met direct de uitslag en advies (geen verkoop). Men dient zich vooraf aan te melden. Het consult kost €47,50 en wordt vaak vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Kijk voor voorwaarden en kosten op www.osteocontrol.nl of vraag ernaar bij inschrijving. Men dient zich vooraf aan te melden via 0180-463652.

Om de twee jaar wordt de botdichtheidsmeting door OsteoControl bij ons in de praktijk uitgevoerd.  De eerste keer was dit op 14 maart 2017, de tweede keer op 6 maart 2019. Er was veel belangstelling voor.

Mocht er binnen de twee jaar veel belangstelling voor zijn, dan kan het ook eerder geregeld worden.

E-exercise onderzoek lage rugpijn

Inmiddels zijn er voldoende patiënten geïncludeerd in het onderzoek en kan men zich niet meer aanmelden.

De resultaten van het onderzoek zullen over een jaar of twee bekend zijn, als ook de lange termijn effecten vergeleken zijn.