Nivel Zorgregistratie

Privacyverklaring Nivel Zorgregistratie

Onze fysiotherapiepraktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geidentificeerd kunnen worden. Patienten kunnen bij onze zorgverleners meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

Nivel jaarcijfers

Sinds de invoering van de regeling Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) in 2006 nam het aandeel patiënten dat gebruik maakte van DTF jaarlijks toe. De sterkste stijging was te zien in de beginjaren (2006-2008) en vanaf 2013 ( in 2017 ruim 56%). De huisarts is nog altijd de meest voorkomende verwijzer, ondanks het stijgende aandeel verwijzingen door de medisch specialist. In 2017 werd 62% van de patiënten die via een verwijzer bij de fysiotherapeut kwamen verwezen door de huisarts; de overige 38% bezocht de fysiotherapeut via een verwijzing van de medisch specialist. De orthopeed wordt het vaakst genoemd als verwijzer voor reguliere fysiotherapie.

6% van de patiënten bij de fysiotherapeut wordt in 2017 behandeld voor spier-, pees, en fascie aandoeningen aan de cervico-thoracale wervelkolom.  15% van de patiënten wordt in 2017 behandeld voor een aandoening die voorkomt op de ‘chronische lijst’. De periode vanaf het ontstaan van de klacht tot aan het eerste bezoek bij de fysiotherapeut is vrijwel gelijk gebleven in de periode 2013-2017. Het aandeel patiënten dat met een ‘nieuwe’ klacht komt blijft gelijk t.o.v. 2016. De fysiotherapeut verwacht bij ruim 67% van de patiënten dat de klacht volledig zal herstellen.

Het grootste deel van de top-10 gezondheidsproblemen betreffen spier-, pees, en fascie aandoeningen aan de wervelkolom, de schouder/bovenarm en de knie/onderbeen/voet.

Het grootste deel van de patiënten bezoekt de fysiotherapeut binnen een maand na het ontstaan van de klacht (41%). Ongeveer 26% van de patiënten ziet de fysiotherapeut pas voor het eerst wanneer de klacht al meer dan een half jaar bestaat. In de afgelopen jaren is niet veel verandering te zien in de duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling. Een klacht wordt als recidief gezien als deze optreedt na een klachtenvrije periode van tenminste vier weken en ten hoogste twee jaar. In 2017 had 31% van de klachten een recidiverend karakter.  Sinds 2013 lijkt het aantal recidieven redelijk stabiel en schommelt tussen de 28,2 en 34,2 procent. Het percentage patiënten waarbij geen herstel wordt verwacht ligt in 2017 op 5%, en is ten opzichte van 2015 niet veranderd.

Net als in voorgaande jaren, werd in 2017 bij ongeveer 86% van de patiënten de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was. Ongeveer 6% van de patiënten beëindigde de behandeling op eigen initiatief.  In 2017 geeft de fysiotherapeut in bijna 91% van de gevallen aan dat de behandeldoelen volledig bereikt zijn. Dit is een daling van 3% ten opzichte van 2016, maar nog steeds meer dan in 2015 en daarvoor.

Bron: NIVEL, Jaarcijfers 2017 fysiotherapie.

Bij het declareren van een zitting wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende behandelvormen, zoals een reguliere behandeling in de praktijk, een behandeling bij de patiënt thuis of een groepsbehandeling. Dit zijn de zogenoemde prestaties, welke zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Veranderingen blijven er met name in het administratieve vlak en in de contracten die wij met de meeste zorgverzekeraars hebben afgesloten. De patiënten merken daar niet zoveel van. Wel kan het zijn dat een organisatie, waaronder de zorgverzekeraar, fysiotherapeut, en/of een organisatie die namens hen informatie inwint, u vriendelijk vraagt of u mee wilt doen met een enquête. Deze enquêtes zijn met name gericht op klant vriendelijkheid.